ΜΠΕΤΟΒΕΝ

  • Ο Μπετόβεν σώθηκε από το βουνό της Χασιάς σε ηλικία 2 μηνών και υιοθετήθηκε.
  • Αγοράκι μας να έχεις μια καλή ζωή.